Ang Mo Kio

Shopping Malls

AMK Hub
Address: 53 Ang Mo Kio Ave 3 Singapore 569933
Getting there: Ang Mo Kio MRT Station Exit C
Bus: 22, 24, 25, 73, 86, 130, 133, 135, 136, 138, 166, 169, 261, 262, 265, 269, 25, 74, 74e, 76, 88, 132, 165, 268, CT8, 1N, 50, 128, 159

Ang Mo Kio Town Centre
Address: Blocks 702 – 730 Ang Mo Kio Avenue 6/8 Singapore 560702 –
560730
Getting There: Ang Mo Kio NS16 exit C

Jubilee Square
Address: 61 Ang Mo Kio Ave 8, Singapore 569814
Getting there: Ang Mo Kio MRT Station Exit B
Bus 50, 159B, 128, 159, 265

Teck Ghee Court
Address: Blocks 338 – 342 Ang Mo Kio Avenue 1 Singapore 560338 – 560342
Getting There: Ang Mo Kio Ave 1 (B54081) 761, 133, 136, 262, 71

Kebun Baru Mall
Address: Blocks 226A – 226H Ang Mo Kio Ave 1 Singapore 560226
Getting There: Ang Mo Kio Ave 1 (B54621) 761, 262, 71

Mayflower Shopping And Food Centre
Address: Blocks 157 – 163 Ang Mo Kio Avenue 4 Singapore 560157 – 560163
Getting There: Ang Mo Kio Ave 4 (B54209) 652, 76, 268, 269, 549, CT8, 268B, 733, 71

Yio Chu Kang View
Address: Blocks 628A – 632A Ang Mo Kio Avenue 4 Singapore 560628 – 560632
Getting There: Ang Mo Kio Ave 4 (B55149) 668, 76, 268, 549, CT8, 268B, 71

Teck Ghee Square
Address: Blocks 407 – 410 Ang Mo Kio Avenue 10 Singapore 560407 – 560410
Getting There: Ang Mo Kio Ave 10 (B54371) 652, 55B, 1N, 45, 55A, 55, 261, CT8

Chong Boon Centre
Address: Blocks 446 – 453 Ang Mo Kio Avenue 10 Singapore 560446 –
560453
Getting There: Ang Mo Kio Ave 3 (B54289) 652, 88A, 1N. 25, 73, 74E, 74, 88, 132, 165, 261, 268, CT8, 741, 573, 581, 76

Cheng San Centre
Address: Blocks 525 – 532 Ang Mo Kio Avenue 10 Singapore 560525 – 560532
Getting There: Ang Mo Kio Street 52 (B54411) 668, 265 and 548

Singapore

Home